Fen eğitiminde sınır tanımayan okul

Her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiği bir yüzyıldayız. Teknolojiye sahip olmak artık çok kolay, ancak bu teknolojiyi üretmek, doğru şekilde kullanabilmek ve yönetmek ancak belli yetilere sahip olmakla mümkün.

Bu yetiler yaratıcı, analitik ve esnek düşünme, sorumluluk alabilme, sürekli gelişmeye açık olma, katılımcı ruh ve işbirliğine yatkınlık olarak sıralanabilir. 21. yüzyılın bürokratı, ekonomisti, mühendisi, çalışanı, özellikle de eğitimcisi, ülkesini her açıdan dünya liderleri arasına sokabilmek için, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilim ve teknoloji okur yazarı bireyler olmalı. Geçmişteki eğitim yöntemlerinin bu beklentileri karşılayamayacağı açık.
TED İstanbul Koleji okullarında k12 bütünlüğü içinde, öğrencilere teknolojiyi kullanmak öğretiliyor. Bunu yaparken her bir bireyin emeğine ve kişisel haklarına saygılı olmak, bilgiye ulaşmak, bilgiyi sorgulamak ve üretmek, sorunlara bilimsel yaklaşmak özellikleri kazandırılıyor.

FEN EĞİTİMİNDE FARKI NE?

İnsanoğlu yaşam içinde çeşitli sorunlarla karşılaşır ve onları çözmek için kendine özgü yollar arar. Bu nedenle öğrenciler, öğrenme ortamında gerçek ya da gerçeğe yakın problemlerle karşılaşıp, çözümler üretip yaşama hazırlanmalı. Eğitimden beklenen öğrencilerin gerçek yaşamlarında etkili problem çözücü olabilmelerini sağlayabilmektir. TED İstanbul Koleji’nin de fen eğitiminin felsefesi buna dayandırıldı.

Öğrencilerine fen dersleri ve proje çalışmaları yoluyla, ‘gerçek yaşam problemleri üzerinden’ problem çözme becerisini geliştirme, öğrenme gereksinimlerini fark edip belirleme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiyi işlevsel hale getirme, grup çalışmasını yürütebilme ,çevresel ve toplumsal problemlere duyarlı olma, çalışmalarını farklı özellikli gruplara sunma ve tartışma becerilerini kazandırıyor.

Aktif ve deneysel öğrenme yöntemleri ile ulusal/ uluslararası proje çalışmaları ve etkinlikler TED İstanbul Koleji fen eğitiminin temelini oluşturuyor

NELER YAPIYOR, NELER KAZANIYOR?
BİLİMSEL PROJELER

Bilimsel araştırma projeleri eğitim anlayışının olmazsa olmazlarından. Öğrencileri fen proje kulübünde, proje hazırlama dersinde ve yıllık/ iki yıllık proje ödevlerini hazırlarken araştırma yapıyor. Deney düzeneği tasarlıyor ve sonuçları değerlendiriyorlar. Öğrenciler bu projeleri hazırlarken bilim insanlarının ayak izlerini takip ediyor, yaratıcılıklarını ortaya koyuyor ve bilimsel yöntemin tüm basamaklarını uygulama fırsatı buluyorlar. Projelerin sunumları sırasında öğrencilerin kendilerine güvenleri, iletişim becerileri, ifade yetenekleri, teknoloji kullanım becerileri destekleniyor

Ödül alan projelerinden bazıları;
• Aktif Çamur Kullanılarak Meyve Atıklarından Hidrojen Gazı Elde Edilmesi İçin En Uygun Koşulların Saptanması
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışması 2008-2009 kimya Türkiye 2’ncilik Ödülü.
• Kendi Kendini Temizleyebilen Süperhidrofobik Yüzeyler
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışması 2010-2011 Temel Fizik Asya Yakası 2’ncilik Ödülü.
• Zeolit ve Seramik taşı ikilisinden Çevre Dostu ve Ekonomik Soğutma Sistemi Tasarımı
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışması 2010-2011 Temel Fizik Asya Yakası 1’incilik Ödülü, Türkiye Finali Teşvik Ödülü.
• Manyetik Alanda Yüklerin Hareketi
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışması 2011-2012 Temel Fizik Asya Yakası 1’incilik Ödülü.
• Zeolit Katkılı Katmanlı Beton Tasarımı ve Isı Yalıtımı İncelenmesi
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışması 2011-2012 Uygulamalı Fizik Asya Yakası 3’üncülük Ödülü.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
ENVIRONMENTED-ISTANBUL

TED İstanbul Koleji Vakfı Lisesi Fen bölümünün 3 yıldır düzenlediği EnvironmenTED- İstanbul çevre etkinliğinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden lise öğrencileri biraraya gelerek kendi yörelerinden getirdikleri bir çevre problemini ortaya koyuyor. Ve diğer katılımcıları sunumlarıyla bilgilendiriyorlar. Her okuldan birer öğrenci ile oluşturulan komitelerde bu problemlere çözüm arayarak öneriler oluşturuyorlar. Bu önerileri hep beraber tartışarak oylama yapıyorlar. Öğrencilerin, toplum ve çevre ihtiyaçları dikkate alarak daha iyi bir yaşam için ilgili sosyal sorunlara önerdikleri çözümler, bir bildirge haline getirilerek okul web sitesinde yayınlanıyorve ilgili birimlere iletiliyor.
Bu etkinlik yoluyla gençlerin dikkatini ülkedeki çevre problemlerine çekerek, bilgi edinme, analiz yapma ve karar verme becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra takım halinde çalışabilme, bilgi ve iletişim araçlarının etkili şekilde kullanabilme ve etkili iletişimde bulunabilme becerileri kazanmalarını hedefleniyor…
ENVIRONMENTED-ISTANBUL 2011 “İstanbul’un çevre problemleri”
ENVIRONMENTED-ISTANBUL 2012 “Geçim kaynaklarımızın çevreye etkileri ve çevre sorunlarının geçim kaynaklarımıza etkileri’
ENVIRONMENTED-ISTANBUL 2013 “Geçmişten günümüze tarım politikalarının bölgesel kalkınma ve türlerin devamlılığı üzerine etkisi’

HAYAT BOYU ÖĞRENME-COMENIUS PROJESİ -MUSIC KNOWS NO BOUNDARIES

2011 yılında Fen ve Müzik Bölümleri önderliğinde başlanan projede temel amaç katılımcı ülkelerde yapılan popüler müziğin öğelerini inceleyerek benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak. Bu yolla “Avrupa vatandaşı” bakış açısını kazanmalarını sağlamak olmakla birlikte teknoloji kullanımı, dil gelişimi, diğer ülke kültürlerini tanıma, kültürlerin birbirlerinden etkilenme mekanizmalarını anlama, kendi kültürel zenginliklerimizi tanıtarak – varsa - önyargıları kırma gibi birçok açıdan kazanım elde ediliyor.
Katılımcı ülkelerin okulları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla öğrencilerinin kurduğu WEB sitesi ve Forum platformu kullanılıyor. Katılımcı ülkeler, araştırma bulgularını, videoları ya da tartışmak istedikleri konuları web sitesinde paylaşıyorlar.

CARETAKERS OF THE ENVIRONMENT INTERNATIONAL

Caretakers of the Environment International, tüm dünyadan ortaöğretim kurumu öğrencilerine ve eğitimcilerine yönelik bir çevre bilinci ağı oluşturarak, ortak projeler yardımıyla birbirlerini ve başka canlılarla paylaştıkları çevreyi daha yakından tanımalarını sağlayıp, çevre sorunlarına duyarlılığı arttırmayı amaçlayan bir sivil toplum organizasyonudur. 21 ülkede temsilciliği bulunan kuruluş her yıl uluslararası bir konferans düzenleyerek, tüm dünyadan gençleri buluşturarak çevre bilincini yerleştirmeyi hedefliyor. Bu konferanslarda farklı kültürlerden öğrenciler çevre konusundaki fikirlerini, stratejilerini ve projelerini tüm dünyadan gelen yaşıtları ile paylaşıyorlar. TED İstanbul öğrencileri de her yıl yaptıkları çalışmalarla bu konferansta yer alıyorlar.
Öğrenciler konferanstan, tüm coğrafyaların çevresel sorunlardan haberdar olmak, çözüm önerileri üretmek, kültürleri tanımak, iletişim becerilerini güçlendirmek gibi bilgi ve deneyimle dönüyorlar. Dünyanın dört bir köşesinde dostlar ediniyorlar.

Öğrencilerin katıldığı konferanslar;
2007 HONG KONG
2011 MACARİSTAN- DEBRECEN
2012 HOLLANDA-MAASTRICHT

YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT

Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’nın(FEE) yürüttüğü bu projede 11 ile 25 yaş arası öğrenciler kendi yaşam alanlarında gazeteci gözü ile belirledikleri çevre problemlerine çözümler üreterek araştırmalarını raporluyorlar. Genç gazeteciler, vakfın önerdiği şehircilik, tarım, atıklar, su, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, enerji ve kıyılar gibi çevre sorunlarını inceleyip bu konulardan birini seçerek araştırma yapıyorlar. Bir gazeteci gözüyle bu konuda bireysel veya bir başka ülkeden partner ile ortak çalışılarak bir makale kaleme alıyorlar. Her yıl farklı kategorilerde farklı ülkelerden yollanan makaleler değerlendirilerek en başarılı olan makale seçiliyor. Web sitesinde yayınlanıyor. Ayrıca katılımcı öğrencilere uluslararası geçerliliği olan katılım sertifikaları FEE tarafından veriliyor.
Young Reporters for the Environment programına katılan TED İstanbul Koleji öğrencileri çalışma sonunda çevreye duyarlılık, araştırma becerileri, yorumlama, problemlere çözüm bulma, makale yazma, sunma ve yabancı dil becerilerini geliştirme fırsatı elde ediyorlar.

YOUNG MASTERS PROGRAM (YMP)

İsveç, Lund Üniversitesince yürütülen projeye öğrenciler internet yolu ile bağlanarak çevre koruma stratejileri konusunda uzaktan eğitim alıyorlar.
Online olarak yapılan çalışma sonunda öğrenciler, değişik ülkelerden bir çok öğrenci ile tanışarak beraberce sorunlara çözüm bulmak için çalışmalar yapıyor. 20 hafta boyunca süren online interaktif eğitime katılan tüm öğrenciler dil becerilerini ve çevre bilincini geliştiriyorlar. Ayrıca, Lund Üniversitesi tarafında verilen sertifikaları alabiliyorlar.

DESTINATION IMAGINATION

Fen Bölümü tarafından açılan Destination Imagination kulübü çalışmalarının üçüncü yılında. Destination Imagination, birçok ülkede uygulanan, kuralları önceden belirlenmiş çeşitli oyunlar yoluyla, takım çalışması, yaratıcı düşünce ve problem çözme becerilerini destekleyerek geliştiren bir programdır. Öğrenciler, yıl boyu sürdürdükleri çalışmalarla üç aşamadan geçerek finale kalmayı ve uluslararası platformda yarışmayı hedefliyorlar.
2010-2011 DI-LİSE ‘THE BEST QUILT’
2010-2011 DI-İLKÖĞRETİM ANLIK GÖREV 1’İNCİLİK ÖDÜLÜ
2011-2012 DI-LİSE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
2011-2012 DI-İLKÖĞRETİM CHALLENGE 3, 1’İNCİLİK ÖDÜLÜ

VOLVO ADVENTURE

Volvo Adventure, Birleşmiş Milletler Çevre Programı işbirliğiyle düzenlenen ve gençleri yerel çevre sorunlarını belirleyerek yaratıcı çözümler sunmaya teşvik eden bir eğitim programıdır. Internet aracılığıyla organize edilen yarışmadır. Gençler takım halinde oluşturdukları projeleri arasından Volvo Adventure tarafından seçilen on finalist her yıl Göteborg’da biraraya gelerek projelerini sunuyor. Kazanan proje açıklanıyor.
Güzel Sanatlar bölümü ile birlikte yürütülen proje ile 2012-2013 öğretim yılında TED İstanbul Koleji öğrencileri ile uzun soluklu bir çalışmaya başladılar. Birçok sivil toplum örgütleri ve resmi kuruluşlarla çalışan öğrenciler bir yandan çevre sorunlarına çözüm bulurken, diğer yandan üretime katkıda bulunarak elde ettikleri gelirle toplum hizmeti yapıyorlar. Öğrenciler, 2013-2014 öğretim yılında Volvo Adventure yarışmasına başvuracaklar.

NASA CASSINI MAKALE YARIŞMASI

NASA, “Jet Propulsion Laboratory” her yıl, dünya çapında tüm orta öğretim öğrencileri için bir bilim insanının günlük yaşamının nasıl olduğunu anlamalarını sağlamak amacıyla, bir makale yarışması düzenliyor. “Cassini Scientist For a Day” isimli makale yarışmasında 2011-2012 öğretim yılında TED İstanbul Koleji öğrencisi Tunahan Sonat, “Illuminating the Dark Duo” başlıklı makalesi ile önce Türkiye elemelerinden, ardından uluslararası elemelerden geçerek NASA’nın “International Winners”(Uluslar arası Kazananlar) listesine girdi. Makalesi NASA’nın web sitesinde yayınlandı.

AVRUPA GENETİK TOPLULUĞU (ESHG) DNA MAKALE YARIŞMASI

Avrupa İnsan Genetiği Topluluğunun(ESHG), 25 Nisan Dünya DNA günü nedeniyle düzenlediği makale yarışması sonuçlandı. 2011-2012 öğretim yılında 23 ülkeden 266 makalenin katıldığı yarışmada TED İstanbul Koleji öğrencisi Korhan Özgün makalesi ile Dünya 2’nciliğine değer görüldü.

LET’S TAKE CARE OF THE PLANET

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) ve Fransız Sivil Toplum Kuruluşu Monde Pluriel’in Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (ESD) ve Uluslararası Dayanışma kapsamında başlattıkları bir programdır. Projenin amacı, gençleri çevre konusunda bilinçlendirmek ve söz sahibi kişilere düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. 14-16 Mayıs 2012 tarihinde TED İstanbul Koleji öğrencileri Avrupa Gençlik Konferansı’na katılarak 14 ülkeden gelen gençlerle birlikte ‘Sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası dayanışma için’ eğitim konusundaki görüşlerini ifade etme imkanı buldular.

EKO OKULLAR PROJESİ

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program.
TED İstanbul Koleji Eko-okullar projesi kapsamında 2006-2007 biyoçeşitlilik, 2008-2009 yıllarında iklim değişikliği konularında yaptığı çalışmalarla TURÇEV tarafından Yeşil Bayrak ödülü kazandı.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME -TUNZA

TUNZA bir çevresel duyarlılık geliştirme ve bilgi alışverişinde bulunma girişimi. Bu program çerçevesinde Tunza Gençlik Konferansları düzenleniyor, üç aylık periyotlarla TUNZA dergisi yayınlanıyor.
2008’de Norveç’in Stavanger kentinde düzenlenen TUNZA Uluslararası Çocuk Çevre Konferansı ve Proje Yarışması’na, TED İstanbul Koleji 8’inci sınıf öğrencileri katıldı ve hazırladıkları küresel ısınma konulu çalışmaları ile Norveç’te sunumlarını yapmak üzere davet aldılar. Sunumlarını başarıyla gerçekleştirdiler.