Öğretmenler İçin Mazeret Ataması 2024

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerine bağlı olarak il içi ve iller arasında 7 Ağustos 2023 ile 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacak.


Mazare Atama Başvurusu için Tıklayınız

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.